Example of photo caption... Another caption...

Akut verksamhet

Vi har alltid någon i tjänst: dygnet runt, året om. Ibland blir den löpande, förbokade, verksamheten lidande då vi måste omprioritera våra resor till förmån för de akuta fallen.

Rådgivning

Jag brukar försöka hålla ett öra på tjänstetelefonen även då jag inte är i tjänst för att de djur jag undersökt/behandlat skall kunna få uppföljande råd på ett smidigt sätt. Denna service bygger dock på ett förtroende att man som djurägare inte ringer i onödan. Om man är i behov av ett akutbesök så är det alltid till den veterinär som har beredskap som man ringer.

Telefontid

Då vi har ett stort distrikt, som ofta innebär många timmar och mil i tjänstebilen, försöker vi samordna så många resor som möjligt både av ekonomiska, miljömässiga och arbetsmiljömässiga skäl. På grund av detta ser vi helst att man kontaktar oss på telefontiden mellan 08.00 - 09.00. Då har vi möjlighet att planera och samordna våra resor. Vi har också möjlighet att ta fram  journaler och ev komplettera behandlingar med nya recept på ett enkelt sätt via datorn och nätet. Efter telefontiden börjar vi våra resor och patientbesök och, handen på hjärtat, vem vill ha besök av en veterinär som hela tiden måste svara i telefon...?