Example of photo caption... Another caption...

SVIN & FÅR


Villkorad läkemedelsanvändning

Jag kan upprätta kontrakt för villkorad läkemedelsanvändning, ffa på djurslagen svin, får och nöt (enbart köttproduktion). Villkorad läkemedel innebär i stort att djurägaren får ha medicin hemma och sätta in själv vid ett antal förutbestämda symtombilder. Man måste ha genomgått kurs för att för villkorad läkemedelsanvändning. Vidare kräver detta besök av besättningsveterinären var 5:e vecka för uppföljning och avstämning. Har man grisproduktion måste dessutom en djurskyddsdeklaration upprättas vid varje besök.

Avmaskning till får

Besättningar där jag har 'god kännedom' om förhållandena (detta innebär åtminstone ett eller flera besök de senaste året...) kan få antiparasitära preparat utskrivna på telefon. Man bör ha tagit träckprov för kontroll av status och man bör ha ett aktivt program avseende betesrotation. Jag kan rekomendera medlemskap i Svenska Djurhälsovården även om man bara har ett fåtal får.

Besättningsbesök

Om man är medlem i fårhälsovårdens stora paket ingår ett årligt besök av besättningsveterinär. Om ni är intresserade av detta kontakta mig.

Maedi-Visna-provtagning

När man fått klartecken för provtagning (maedi-visna-programmet) kan man kontakta mig för provtagning.