Example of photo caption... Another caption...

NÖT

Nedan exempel på tjänster jag kan erbjuda Er eller problem jag kan hjälpa Er med.

Besättningsutredning

Ibland måste man kanske lyfta blicken och försöka få en mer övergripande bild av verksamheten för att lättare börja sortera ut enskilda problem. Stora besättningar, med många anställda, behöver kanske likrikta insatserna så att alla 'drar åt samma håll'. Jag kan bistå med mina synpunkter och rådgivning. Jag har behörighet att genomföra HPM (Hälsopaket Mjölk).

Fertilitetsutredning

På enstaka djur för ev beh eller på besättningen om problemen är mer omfattande. Har behörighet för semin på nöt.

Mastit

Efter en klinisk undersökning av ko och juver bestämmer jag i samråd med djurägaren vilken behandling som är aktuell för kon. Strävan är att alltid ta mjölkprov för bakteriologisk analys i samband med behandling av mastit. Utsvar av mjölkprov kan ske över tfn eller via mail. Ev korrigering/förlängning av behandling kan ske över tfn.

Sintidsbehandling

De besättningar som jag har 'god kännedom' om kan få sintidspreparat utskrivna över tfn. Återkoppling avseende vilka kor som är behandlade skall ske.

Kvarbliven efterbörd

Klinisk undersökning samt 'känna' på efterbörden för att se om den lossnar. Efterbördar som inte lossnar lätt låter jag sitta så att de inte går sönder och lämnar rester i livmodern som kan ställa till problem framöver. Behandling efter individuell bedömning av kon och hennes tillstånd.

Avhorning

Avhornar på rutin. Sederar kalvarna och kan även avhorna kalvar äldre än 8 veckor (även om avhorningen blir bäst på kalv under 8 v). Kan avhorna ungdjur och vuxna djur, fast det kostar en slant extra....

Kastration

Görs billigast och enklast samtidigt som avhorningen. Ungdjur och tjurar kan jag också kastrera, men det är lite besvärligare och följdaktligen lite dyrare... Jag gör EJ oblodig kastration.

Foderleda

Utredningar avseende foderleda på ko. Kan rulla och ev pinna ko om löpmagen inte ligger där den ska. Mäter ketonkroppar från blodprov på plats om jag misstänker acetonemi.

Livmoderframfall

Reponerar livmoderframfall om jag bedömmer att det är lönt. Har ganska stor erfarenhet av detta och jag brukar få in livmodern....

Kalvning

Insatsen varierar beroende på kalvens/kalvarnas läge och storlek. Har utdragare, men 100 kg veterinär och en stadig bonde/dräng räcker ofta ganska långt. Kan utföra kejsarsnitt om kons tillstånd är acceptabelt. Kan skjuta ko och snitta ut kalv.