Example of photo caption... Another caption...

IMMOBILISERING

Immobilisering kallas det när man med hjälp av kemiska preparat gör ett djur hanterbart. Till stor del rör det sig om lugnande eller sövande preparat

Blåsrör

Ofta kan man ge preparaten med spruta och kanyl direkt från handen, men ibland kan omständigheterna kräva att man har ett litet avstånd mellan veterinären och djuret, på grund av t.ex säkerhetsskäl. Då kan man använda ett blåsrör. Jag har blåsrör och pilar som kan användas på kortare avstånd och under lite mer ordnade förhållande.

Immobiliseringsutrustning

Ibland kan eller vill man inte komma allför nära djuret som skall immobiliseras. Då kan man använda utrustning som har lite mer kraft än enbart lungkapaciteten. Jag har immobiliseringsutrustning av kolsyretyp, så kallat bedövningsgevär, och behörighet att använda den. Utrustningen är i stort sett ljudlös och jag når realistiskt upp till 40-50 meter, beroende på bland annat väder, vind och målets storlek. Jag har tillgång till preparat för att kunna immobilisera de flesta djurarterna på kort varsel.

Att tänka på

Att träffa djuret med en pil är ofta svårt nog. Djuret bör vara över 15 kg om man ska ha en god säkerhetsmarginal avseende träffyta. Immobilisering handlar dessutom om att kunna dosera rätt preparat utan fullständig kännedom om djuret såsom ex.vis vikt, ålder eller sjukdomstillstånd. Vidare är det mycket som kan gå snett om djuret är stressat. Många av kroppens funktioner och djurets möjlighet att reglera dessa upphör eller minskar när man söver djuret, såsom exempelvis temperaturreglering och syra-basbalansen i kroppen. Slutligen bör man naturligtvis ha en klar plan om vad man ska göra med djuret om man lyckas immobilisera det.

Vaccinationer och medicinering

Utrustningen går att använda till andra saker än immobilisering. Behandling i muskeln av preparat i begränsad mängd (< 3 ml) går att utföra. Exempel är vaccination av ohanterbara djur.

Alternativ skall övervägas

Alternativ till immobilisering skall alltid övervägas och säkrare alternativ skall väljas i första hand. Jag förbehåller mig rätten att tacka nej till uppdrag om jag anser att jag inte kan utföra det på ett, för mig, djuret eller omgivningen, säkert sätt, eller om uppdraget bygger på tvivelaktiga grunder.