Example of photo caption... Another caption...

HÄST

Nedan exempel på tjänster jag kan erbjuda Er eller problem jag kan hjälpa Er med
Vid hältutredning av diffusare hältor rekomenderar jag besök på klinik.
Jag gör ej gårdsbesiktning vid försäljning av tävlingshästar (motsv) samt förbehåller mig rätten att neka besiktning om jag ej är bekväm med förhållandena på plats. Då rekomenderar jag Er att göra besiktningen på klinik där det kan göras under standardiserade former i stället.

Semin

Jag har behörighet för semin på häst. För tillfället genomför jag semineringar enbart på Seminstation Stall Lillmoran. Än så länge är det enbart semin med kyld sperma vi kan erbjuda, ej fryst.

Dräktighetsundersökningar

Genomför dräktighetsundersökningar från dag 15 i dräktigheten. En förutsättning är att de kan utföras på ett säkert sätt. Tvångspilta bör finnas.

Id-kontroll och chipning

Får utföra ID-kontroll på samtliga raser och kan chipa samtidigt.

Kvarbliven efterbörd

Om stoet ej släppt efterbörden 6 timmar efter fölning bör veterinär tillkallas. Hormonell behandling och motionering av stoet initialt. Detta brukar hjälpa. Manipulering av efterbörden undviks och väljs i sista hand. Försök EJ dra ut efterbörden själva.

Vaccinationer

Influenza & stelkramp finns alltid med i bilen. Botulism och abortvirus kan jag plocka med om man säger till.

Avmaskning

Stall där jag har 'god kännedom' om förhållandena (detta innebär åtminstone ett eller flera besök de senaste året...) kan få antiparasitära preparat utskrivna på telefon. Träckprov bör vara tagna på vårkanten (april/maj) framför allt på hästar i riskgrupperna (t.ex åringar och 2-åringar). avmaskning.nu Om en enskild häst har problem, såsom exvis avmagring, bör en klinisk undersökning göras innan man sätter in antiparasitär behandling.

Foderstrupsförstoppning

Många foderstrupsförstoppningar löser sig själva ganska snart men de som inte löser sig ställer till stora problem för hästen. Om hästen får foderstruppsförstoppning skall veterinär tillkallas omedelbart enligt mitt förmenande. Kramplösande och sondning, bland annat, kan jag erbjuda för att hjälpa hästen bli av med foderstrupsförstoppningen.

Lymfangit

Jag utesluter ev andra orsaker till svullnad i benet och sätter in adekvat beh.

Misstänkt hovböld

Klinisk undersökning med visitering av hoven. Avtagning av skon om detta ej är gjort. Enklare uppverkning och dränering om bölden är mogen för detta. Lägger våtbandage och rekommenderar hovslagarbesök om någon dag om bölden är mer diffus. Allmän behandling efter behov.

Avlivning

Kemisk eller mekanisk (bultpistol/avblodning).

Kastration

Kastrerar hingst under 2 år i stallet. Kastrationen utförs på stående hingst och på obetäckt funikel (jag syr/knyter inte igen såret). Planerade operationer, såsom kastration, bör undvikas under rötmånaden (motsvarande). Äldre hingstar innebär större risk för komplikationer. Hästen bör ha fullgod stelkrampsvaccination innan kastrationen.