Example of photo caption... Another caption...

Om mig

Jag är i grunden skåning. Född -69. Uppväxt med galopphästar.  I min ungdom red jag löp på Jägersro, men det var för många kilo sedan.
Jag har ett förflutet som yrkesofficer. Under 10 år arbetade jag som motor- och sjukvårdsofficer, framför allt på på trängen i Skövde.
Mina veterinärstudier gjorde jag i Uppsala under åren 1998 - 2004.
Jag fick jobb direkt inom distriktsveterinärorganisationen i Skåne efter examen vårvintern 2004.
2009 flyttade jag och min fru hit upp till Rosvik. Vi har en dotter och en son. Vi båda trivs mycket bra här uppe och har inga planer att flytta på oss.

Min veterinära gärning har framför allt rört produktionsdjuren. Mitt arbete innefattar mycket kor, en hel del häst, något gris och en del officiella uppdrag. Jag har behörighet att ta uppdrag som officiell veterinär.

Jag har viss erfarenhet av militärt stabsarbete i veterinär befattning.

Jag har AI-kompetens (Artificiell Insemination) på djurslagen nöt och häst. Jag tillbringade ett par veckor en sommar mellan studierna hos John Newcombe utanför Birmingham och fick en underbar insikt i hur hästreproduktion funkar i praktiken. Detta var länge mitt mål med studierna, att bli stuteriveterinär, men sista året under studietiden fick jag möjlighet att göra 3 månader av min stordjurspraktik på universitetet i Ghent, Belgien. Jag började inse de skillnader som fanns avseende synen på produktionsdjuren i Sverige och utomlands. Belgien var då, och är väl fortfarande, känd för sina belgiska blå kor som man gör kejsarsnitt på då de inte kan kalva naturligt. Förutom att jag fick en väldigt bra praktik avseende nötkirurgi började jag uppskatta de svenska mervärdena och inse att till exempel mjölkproduktionen i norden och inte minst i Sverige var värd att jobba för. Även om mjölkproduktionen sägs vara på tillbakamarsch även här uppe så tycker jag ändå att Norrbotten har många optimistiska och nytänkande bönder med, över lag, mycket fin produktion.